Pengumuman Admin

Murid yang sudah mendaftar

No Nama Siswa Kode Daftar Status Pendaftaran Unduh
41 YARO RAMA PADWA DYZKA A10A042 Diterima
42 DAVA ALFINO RAFLY BINTORO A10A043 Ditolak
43 RAKHA ADITYA KURNIAWAN A10A044 Diterima
44 DZAKI OCTAVIAN HADI A10A045 Ditolak
45 RADIA FAKHRI ANASTA A10A046 Diterima
46 KALYA ANINTIA SHABIHA A10A047 Diterima
47 QUEENA VIKA NAJLAMUTIA A10A048 Diterima
48 RAJWA ATSALA VINDRAMEKKA A10A049 Diterima
49 ZAKI SYAHRIAL ESSA A10A050 Diterima
50 KHAULAH WAHIBAH A10A051 Diterima
Jumlah Pendaftar Saat Ini 341
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35 |