Masukan Sekolah Pilihan

Untuk melanjutkan pendaftaran silahkan sekolah pilihan pendaftaran


Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran secara daring :

Unit KB-TK Islam Al Azhar 14

Unit SD Islam Al Azhar 14

Unit SMP Islam Al Azhar 14

Unit SMA Islam Al Azhar 14

Ukuran masing-masing file yang dilampirkan tidak melebihi 1MB.